Pro pacienty

!!! KORONAVIRUS !!!

Provozní opatření Stomatologické kliniky FN Plzeň v souvislosti s COVID19 infekcí

V návaznosi na aktuální opatření vlády ČR (kompletní opatření vlády ČR k přečtení zde https://www.vlada.cz)
obnovujeme provoz odborných ambulancí Stomatologické kliniky.
Pro objednání k ošetření / vyšetření využijte telefonické kontakty na příslušná oddělení stomatologické kliniky. (kontakty zde)

  1. Pro objednání k ošetření / vyšetření využijte telefonické kontakty na příslušná oddělení stomatologické kliniky. (kontakty zde)
  2. V pracovní době (7-15 hodin) je pro informace k dispozici pracovník v kartotéce kliniky na telefonním čísle 377104726.
  3. Každý pacient přicházející k objednanému ošetření nebo vyšetření musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
  4. Při potřebě akutního ošetření s pozitivitou COVID 19 nebo klinickými příznaky infekce dýchacích cest nebo jinými příznaky infekce hlaste předem telefonicky. Budete objednáni ve zvláštním režimu.  
  5. S ohledem na žádoucí minimalizaci pohybu všech osob nechoďte na ošetření / vyšetření s doprovodem (s výjimkou dětí a osob vyžadujících asistenci).
  6. Po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení dodržujte předepsaná hygienická a protiepidemická opatření (zakrytí úst a nosu, dodržování vzdálenosti atd.), k sejmutí roušky budete vyzvání ošetřujícím personálem až v ordinaci.
  7. Sledujte aktuální informace na webu FN Plzeň  

V Plzni dne 16.4.2021

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň

 

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA. Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči. Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

Zubní pohotovost pro Plzeň zajišťuje EUC Klinika Plzeň s.r.o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

Zde zubní pohotovosti v Plzeňském kraji

Veškerá akutní zubní ošetření včetně úrazů zubů spadají do působnosti praktických zubních lékařů zubní pohotovosti.

Síť stomatochirurgických pracovišť

Pokud Váš praktický zubní lékař doporučuje stomatochirurgické ošetření, pro akutní stomatochirurgická ošetření byla VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami ustanovena "Síť stomatochirurgických pracovišť", která jsou určena pro zajištění akutní stomatochirurgické péče odesílané z ordinací PZL a na tuto péči mají nasmlouvaný příslušný zvýhodňovací kód 00968 a jsou povinné poskytnout akutní stomatochirurgickou péči na základě doporučení PZL.

Seznam stomatochirurgických pracovišť je uveřejněn zde:

 

Kompletní informace na serveru VZP "Zdravotnická zařízení a specializovaná centra"

Přehled všech pracovišť v ČR s nasmlouvanou stomatochirurgickou péčí, 

která jsou povinná bez objednání ošetřit pacienty s akutním stomatochirurgickým problémem.

Pro Plzeňský kraj jsou to tato zařízení:

 Kraj

Zdravotnické zařízení

PSČ

Místo

Ulice

Telefon

Plzeň

MUDr. Boris Vlk

344 01

Domažlice

Dukelská   96

379 72 49 85

Plzeň

MUDr. Milan Petrisko - Zubní   ordinace

360 01

Karlovy   Vary

Zahradní 13

353226171, 602810969

Plzeň

MIRADENT Med s.r.o.

360 05

Karlovy   Vary

Železniční 887/1

351120351, 353566405

Plzeň

MUDr. Ivan Svoboda

342 01

Sušice

Smetanova   645

376 52 24 75

Plzeň

MUDr. Rudolf Jakl

301 00

Plzeň

Karlovarská 490/24

377 53 65 43

Plzeň

MUDr. Robert Houba

312 00

Plzeň

Železničářská   59

377 26 66 30

Plzeň

MUDr. Pavel Vlnař

326 00

Plzeň

Slovanská 1362/160

377 31 04 75

Plzeň

MUDr. Ivan Martin

356 01

Sokolov

K. H. Borovského 1561

352 60 26 60

 Objednání k vyšetření na stomatologické klinice

Otázka: Co potřebuje pacient k vyšetření u Vás na klinice?

Odpověď: Posoudit zda je nutné vyšetření u jiného specialisty musí vždy příslušný praktický zubní lékař u kterého je každý pacient registrován. Ten musí v případě že požaduje specializované vyšetření , pacienta vybavit žádankou s uvedením důvodu odeslání k odbornému vyšetření, doplnit anamnestické údaje o proběhlých vyšetření , RTG a o proběhlé léčbě (všechny výsledky a rtg snímky  poslat s pacientem). Nemusí se jednat vždy o kliniku, existují ambulantní specialisté např. parodontologové, stomatochirurgové. Pro vyšetření na příslušném oddělení stomatologické kliniky (nutné mít vše viz výše) se můžete objednat telefonicky.

Poradna pro ortognátní chirurgii po předchozím objednání

Pokyny zde: Poradna pro ortognátní chirurgii 

Poradna pro dentální implantologii po předchozím objednání -na tel.č. 377104731

Ordinační doby ambulancí a oddělení Stomatologické kliniky FN Plzeň :

Chirurgická ambulance            Oddělení parodontologie a dentální hygiena

Konzervační oddělení              Oddělení dětské stomatologie

Protetické oddělení                 Ortodontické oddělení

Oddělení ÚČOCH - ústní čelistní a obličejová chirurgie   

Informované souhlasy pro pacienty

FAQ - Na co se ptáte

Při příchodu začněte u kartotéky