Pro pacienty

 

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANECKÉHO ODBORU - STOMATOLOGICKÁ KLINIKA – změna na pozici: ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

 

S účinností od 1. 4. 2023 byl do výše uvedené funkce jmenován MUDr. MDDr. Jiří GENČUR.

 

JUDr. Jaroslava Nováková

 

Vedoucí zaměstnaneckého odboru

 

Fakultní nemocnice Plzeň

 

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

 

Registrace pacientů - omezení daná specifickým statutem stomatologické kliniky

Stomatologická klinika poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní a obličeje. Péče je poskytována v celém spektru základních a nástavbových stomatologických specializací pedostomatologie, parodontologie, záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, traumatologie a orální chirurgie. Specializovaná pracoviště jsou zároveň výukovou a vědeckovýzkumnou bází pro pregraduální výuku studentů medicíny a postgraduální výuku lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro získání specializovaných kvalifikací v ortodoncii, maxilofaciální chirurgii a klinické stomatologii.

Ke specializovaným vyšetřením a ošetřením je vždy nutné doporučení od ošetřujícího zubního lékaře.

Není v možnostech stomatologické kliniky plošně registrovat pacienty k zubní péči. Registrace je vždy vázaná na praktickou výuku studentů, podmíněna souhlasem pacienta s tím, že bude ošetřován studenty pod odborným vedením vyučujících asistentů.

 

V Plzni dne 9.5.2022

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň

Vyhledat lékaře na stránkách ČSK, který registruje pacienty, můžete zde: https://dent.cz/zubni-lekari

 

 

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA. Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči. Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

Zubní pohotovost pro Plzeň zajišťuje EUC Klinika Plzeň s.r.o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň

Zde zubní pohotovosti v Plzeňském kraji

Veškerá akutní zubní ošetření včetně úrazů zubů spadají do působnosti praktických zubních lékařů zubní pohotovosti.

Síť stomatochirurgických pracovišť

Pokud Váš praktický zubní lékař doporučuje stomatochirurgické ošetření, pro akutní stomatochirurgická ošetření byla VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami ustanovena "Síť stomatochirurgických pracovišť", která jsou určena pro zajištění akutní stomatochirurgické péče odesílané z ordinací PZL a na tuto péči mají nasmlouvaný příslušný zvýhodňovací kód 00968 a jsou povinné poskytnout akutní stomatochirurgickou péči na základě doporučení PZL.

Seznam stomatochirurgických pracovišť je uveřejněn zde:

 

Kompletní informace na serveru VZP "Zdravotnická zařízení a specializovaná centra"

Přehled všech pracovišť v ČR s nasmlouvanou stomatochirurgickou péčí, 

která jsou povinná bez objednání ošetřit pacienty s akutním stomatochirurgickým problémem.

 Objednání k vyšetření na stomatologické klinice

Otázka: Co potřebuje pacient k vyšetření u Vás na klinice?

Odpověď: Posoudit zda je nutné vyšetření u jiného specialisty musí vždy příslušný praktický zubní lékař u kterého je každý pacient registrován. Ten musí v případě že požaduje specializované vyšetření , pacienta vybavit žádankou s uvedením důvodu odeslání k odbornému vyšetření, doplnit anamnestické údaje o proběhlých vyšetření , RTG a o proběhlé léčbě (všechny výsledky a rtg snímky  poslat s pacientem). Nemusí se jednat vždy o kliniku, existují ambulantní specialisté např. parodontologové, stomatochirurgové. Pro vyšetření na příslušném oddělení stomatologické kliniky (nutné mít vše viz výše) se můžete objednat telefonicky.

Poradna pro ortognátní chirurgii po předchozím objednání

Pokyny zde: Poradna pro ortognátní chirurgii 

Poradna pro dentální implantologii po předchozím objednání -na tel.č. 377104731

Ordinační doby ambulancí a oddělení Stomatologické kliniky FN Plzeň :

Chirurgická ambulance            Oddělení parodontologie a dentální hygiena

Konzervační oddělení              Oddělení dětské stomatologie

Protetické oddělení                 Ortodontické oddělení

Oddělení ÚČOCH - ústní čelistní a obličejová chirurgie   

Informované souhlasy pro pacienty

FAQ - Na co se ptáte

Při příchodu začněte u kartotéky