Kontakt

Přednosta

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer Ph.D.

HAUERL@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Daniel Hrušák Ph.D.

HRUSAK@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Gabriela SÝKOROVÁ

SYKOROVAG@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jana Cibulková, Renata Kaslová
Tel.: 377 104 705
Fax: 377 104 755,377 104 720
cibulkovaj@fnplzen.cz

Hana Březinová,  Mgr. Petra Šlaisová
Tel.: 377 104 701

brezinovah@fnplzen.cz, slaisovap@fnplzen.cz