Kontakt

Přednosta

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer Ph.D.

HAUERL@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Daniel Hrušák Ph.D.

HRUSAK@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Gabriela SÝKOROVÁ

SYKOROVAG@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jana Cibulková, Renata Kaslová
Tel.: 377 104 705
Fax: 377 104 755,377 104 720
cibulkovaj@fnplzen.cz

Kontakt na pedagogický sekretariát LFP

Jitka Dundová, Hana Březinová, 
Tel.: 377 104 701
Fax: 377 104 720
dundova@fnplzen.czbrezinovah@fnplzen.cz