Kontakt

Přednosta

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer Ph.D.

HAUERL@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. MDDr. Jiří Genčur

GENCURJ@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Gabriela HAVLOVÁ

HAVLOVAG@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jana Cibulková, Renata Kaslová
Tel.: 377 104 705
Fax: 377 104 755,377 104 720
cibulkovaj@fnplzen.cz

Hana Březinová,  
Tel.: 377 104 701

brezinovah@fnplzen.cz,

 

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANECKÉHO ODBORU - STOMATOLOGICKÁ KLINIKA – změna na pozici: ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

 

S účinností od 1. 4. 2023 byl do výše uvedené funkce jmenován MUDr. MDDr. Jiří GENČUR.

 

JUDr. Jaroslava Nováková

 

Vedoucí zaměstnaneckého odboru

 

Fakultní nemocnice Plzeň

 

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň