„17. Plzeňské pracovní dny“ pořádá Stomatologická klinika FN Plzeň ve dnech 27/28. 11. 2020              

v hotelu Primavera - PRIMAVERA Hotel & Congress centre, 

Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň. 

 Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k současné epidemiologické situaci není realizace 17. Plzeňských dnů v plánovaném termínu možná. Termín bude posunut na dobu po ukončení mimořádných protiepidemiologických opatření. O novém termínu Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.

Děkujeme za podporu a věřím, že se situace brzy normalizuje.

S pozdravem

 

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.

primář stomatologické kliniky

FN Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň-Lochotín

Tel: +420 377 104 702

jako každoročně si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradiční odborné akci: Odkaz na online přihlášku 

Aktuálně bychom se chtěli v části programu věnovat problematice připravenosti na mimořádné události typu COVID 19, které postihly v tomto roce celý svět, proto jsme zvolili jako hlavní téma:                   COVID 19 - "DENTAL PREPPERS" - Globální jev a jeho důsledky a dopady na zubní ordinace a jak být připraven. 

Okruhy témat k diskuzi:

1. COVID 19 – kde se vzal, „Mýty, konspirace a fakta“. 

Epidemie, Pandemie, Karanténa, Izolace, Pozitivita, Nemoc – správné pojetí pojmů. 

Osobní ochranné pomůcky (rouška / respirátor) nebo zdravotnický prostředek? - kdy, jak a správně? 

Hygienický režim zubní ordinace – co je jinak s COVID 19? 

Ošetřování povrchů, nástrojů a přístrojů v zubní ordinaci před i po COVID 19. 

2. Pracovně právní předpisy. 

Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců. 

„Home office“ a „Kurzarbeit“ pro zubní ordinace? 

3. Finanční  záležitosti. 

Peněžní rezerva v business plánu zubní ordinace. 

„Program Antivirus  a jiné - náhrada mzdy v souvislosti s COVID-19“ - SNY a REALITA. 

4. Jak být připraven na budoucnost? 

Relevantní informace / HOAXy a racionální opatření.                                                                        

Povinnost respektovat platné předpisy. 

Zveme k fundované diskusi odborníky z oborů epidemiologie, zdravotnických informací a statistiky, zdravotní techniky apod.  a Váš příspěvek s komentářem toho, co se u nás a ve světě v souvislosti s COVID 19 vlastně stalo, bude velkým přínosem. Budeme respektovat všechna hygienicko-epidemiologická nařízení platná v době konání akce. 

Obvyklou další náplní programu budou polytematická odborná sdělení. Věřím, že najdete čas se naší odborné akce zúčastnit. 


 

!!! KORONAVIRUS !!!

Provozní opatření Stomatologické kliniky FN Plzeň v souvislosti s COVID19 infekcí

V návaznosi na aktuální opatření vlády ČR (kompletní opatření vlády ČR k přečtení zde https://www.vlada.cz)

obnovujeme provoz odborných ambulancí Stomatologické kliniky.

K tomu stanovuje od 19.5.2020 vedení Stomatologické kliniky FN Plzeň tato opatření: 

  1. Pro objednání k ošetření / vyšetření využijte telefonické kontakty na příslušná oddělení stomatologické kliniky. (kontakty zde)
  2. V pracovní době (7-15 hodin) je pro informace k dispozici pracovník v kartotéce kliniky na telefonním čísle 377104726.
  3. Každý pacient přicházející k objednanému ošetření nebo vyšetření musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
  4. Při potřebě akutního ošetření s pozitivitou COVID 19 nebo klinickými příznaky infekce dýchacích cest nebo jinými příznaky infekce hlaste předem telefonicky. Budete objednáni ve zvláštním režimu.  
  5. S ohledem na žádoucí minimalizaci pohybu všech osob nechoďte na ošetření / vyšetření s doprovodem (s výjimkou dětí a osob vyžadujících asistenci).
  6. Po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení dodržujte předepsaná hygienická a protiepidemická opatření (zakrytí úst a nosu, dodržování vzdálenosti atd.), k sejmutí roušky budete vyzvání ošetřujícím personálem až v ordinaci.
  7. Dentální hygiena do odvolání není v provozu.
  8. Návštěvy na lůžkovém oddělení nejsou povolené
  9. Sledujte aktuální informace na webu FN Plzeň  

V Plzni dne 19.5.2020 13,00 hodin

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.

primář stomatologické kliniky

FN Plzeň

Toto opatření nahrazuje předcházející opatření platné od 18.3.2020

 


Stomatologická klinika je zdravotnickým, vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V rámci západočeského regionu poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní, obličeje a okolních tkání a orgánů ať už jsou povahy zánětlivé, úrazové, nádorové či estetické. Péče je poskytována v celém spektru základních a nástavbových stomatologických specializací jak v režimu ambulantním, tak i hospitalizačním . Tuto péči zajišťuje nejen pro západočeský, ale i pro karlovarský region zejména v oblasti pedostomatologie, parodontologie, záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, traumatologie a orální chirurgie. Specializovaná pracoviště jsou zároveň výukovou a vědeckovýzkumnou bází pro pregraduální výuku studentů medicíny a postgraduální výuku lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro získání specializovaných kvalifikací v ortodoncii, maxilofaciální chirurgii a klinické stomatologii.

více zde ...