Stomatologická klinika má 70 let

16. Plzeňské pracovní dny - ve dnech:  1. -2. 11.2019 
Místo : PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
V letošním roce oslaví Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni 70 let své existence, proto budeme tuto akci připravovat ve slavnostním hávu. „Sympozia k 70. výročí založení stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni

Podrobnosti a online přiháška zde...

Definitivní program odborné akce podle přihlášených příspěvků bude uveřejněn zde.... .

QR kód s detaily akce zde...


Stomatologická klinika je zdravotnickým, vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V rámci západočeského regionu poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní, obličeje a okolních tkání a orgánů ať už jsou povahy zánětlivé, úrazové, nádorové či estetické. Péče je poskytována v celém spektru základních a nástavbových stomatologických specializací jak v režimu ambulantním, tak i hospitalizačním . Tuto péči zajišťuje nejen pro západočeský, ale i pro karlovarský region zejména v oblasti pedostomatologie, parodontologie, záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, traumatologie a orální chirurgie. Specializovaná pracoviště jsou zároveň výukovou a vědeckovýzkumnou bází pro pregraduální výuku studentů medicíny a postgraduální výuku lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro získání specializovaných kvalifikací v ortodoncii, maxilofaciální chirurgii a klinické stomatologii.

více zde ...