Chirurgická ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. MDDr. Jan Jambura

Lékaři: MUDr. Omid Moztarzadeh Ph.D., MUDr. Martin Beneš, MDDr. Vojtěch Vyskočil, MDDr. Adam Gutwirth, MDDr. Jaroslav Vaněk

Staniční sestra: Dagmar Turková

Sestry: Marcela Mašková, Václava Volfíková, Zdeňka Veselá, Věra Králová

 

Chirurgická ambulance Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň zajišťuje specializovanou péči v oblasti dentoalveolární chirurgie pro oblast Plzeňského a Karlovarského kraje. Poskytuje na základě doporučení konziliární služby pro stomatology i lékaře jiných odborností. Nejsme jediným stomatochirurgickým pracovištěm v Plzeňském kraji. Pacienty v indikovaných případech posílejte k vyšetření s doporučením a veškerou zdravotní a rentgenovou dokumentací.

Pro akutní stomatochirurgická ošetření byla VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami ustanovena "Síť stomatochirurgických pracovišť", která jsou určena pro zajištění akutní stomatochirurgické péče odesílané z ordinací PZL a na tuto péči mají nasmlouvaný příslušný zvýhodňovací kód 00968 a jsou povinné poskytnout akutní stomatochirurgickou péči na základě doporučení PZL. Seznam stomatochirurgických pracovišť je uveřejněn zde: Přehled všech pracovišť v ČR s nasmlouvanou stomatochirurgickou péčí, která jsou povinná bez objednání ošetřit pacienty s akutním stomatochirurgickým problémem. Pro Plzeňský kraj jsou to tato zařízení:

 Kraj

Zdravotnické zařízení

PSČ

Místo

Ulice

Telefon

Plzeň

MUDr. Boris Vlk

344 01

Domažlice

Dukelská   96

379 72 49 85

Plzeň

MUDr. Milan Petrisko - Zubní   ordinace

360 01

Karlovy   Vary

Zahradní 13

353226171, 602810969

Plzeň

MIRADENT Med s.r.o.

360 05

Karlovy   Vary

Železniční 887/1

351120351, 353566405

Plzeň

MUDr. Ivan Svoboda

342 01

Sušice

Smetanova   645

376 52 24 75

Plzeň

MUDr. Rudolf Jakl

301 00

Plzeň

Karlovarská 490/24

377 53 65 43

Plzeň

MUDr. Robert Houba

312 00

Plzeň

Železničářská   59

377 26 66 30

Plzeň

Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

326 00

Plzeň

K   Vodojemu 7

377 24 38 18

Plzeň

MUDr. Pavel Vlnař

326 00

Plzeň

Slovanská 1362/160

377 31 04 75

Plzeň

MUDr. Ivan Martin

356 01

Sokolov

K. H. Borovského 1561

352 60 26 60

 

Důležitou součástí naší práce je pregraduální praktická výuka studentů LF UK Plzeň a postgraduální vzdělávání lékařů. Zaměstnanci našeho oddělení se tradičně aktivně účastní odborných akcí.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou širokého spektra onemocnění postihujících oblast obličeje a dutiny ústní. Provádíme extrakce i chirurgické extrakce zubů. Věnujeme se problematice retence zubů, řešíme zánětlivá onemocnění zubů, čelistí a slinných žláz, odstraňujeme kameny z vývodů slinných žláz a cysty měkkých i tvrdých tkání v oblasti dutiny ústní. Součástí naší práce je ošetřování rizikových pacientů (nemocní užívající antiresorptivní medikaci, po radioterapii hlavy a krku, pacienti s poruchami krevní srážlivosti atd.). Zabýváme se diagnostikou a léčbou poranění měkkých i tvrdých tkání orofaciální oblasti. Samostatnou kapitolou naší práce je péče o onkologicky nemocné, kteří vyžadující chirurgické ošetření chrupu. Při léčbě zánětů, traumat a nádorů úzce spolupracujeme v rámci Stomatologické kliniky s oddělením Ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Naše pracoviště má k dispozici vlastní sálek, kde jsou prováděny některé složitější výkony.

 
Více snímků naleznete ve fotogalerii.