Chirurgická ambulance

Vedoucí lékař: MUDr. Daniel Hrušák,PhDl

Lékaři: MUDr. Omid Moztarzadeh Ph.D., MUDr. Martin Beneš, MDDr. Miroslav Dušek, MDDr. Adam Gutwirth, MUDr. Petr Švec, MUDr. Adéla Puchnerová, MDDr. EvaTranová

Staniční sestra: Lucie Steklá

Sestry: Marcela Mašková, Zdeňka Langová, Jitka Janouškovcová, Věra Králová, Bc. Petra Janečková

 

Chirurgická ambulance Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň zajišťuje specializovanou péči v oblasti dentoalveolární chirurgie pro oblast Plzeňského a Karlovarského kraje. Poskytuje na základě doporučení konziliární služby pro stomatology i lékaře jiných odborností. Důležitou součástí naší práce je pregraduální praktická výuka studentů LF UK Plzeň a postgraduální vzdělávání lékařů. Zaměstnanci našeho oddělení se tradičně aktivně účastní odborných akcí.

Zabýváme se diagnostikou a léčbou širokého spektra onemocnění postihujících oblast obličeje a dutiny ústní. Provádíme extrakce i chirurgické extrakce zubů. Věnujeme se problematice retence zubů, řešíme zánětlivá onemocnění zubů, čelistí a slinných žláz, odstraňujeme kameny z vývodů slinných žláz a cysty měkkých i tvrdých tkání v oblasti dutiny ústní. Součástí naší práce je ošetřování rizikových pacientů (nemocní užívající antiresorptivní medikaci, po radioterapii hlavy a krku, pacienti s poruchami krevní srážlivosti atd.). Zabýváme se diagnostikou a léčbou poranění měkkých i tvrdých tkání orofaciální oblasti. Samostatnou kapitolou naší práce je péče o onkologicky nemocné, kteří vyžadující chirurgické ošetření chrupu. Při léčbě zánětů, traumat a nádorů úzce spolupracujeme v rámci Stomatologické kliniky s oddělením Ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Naše pracoviště má k dispozici vlastní sálek, kde jsou prováděny některé složitější výkony.

 

Nejsme jediným stomatochirurgickým pracovištěm v Plzeňském kraji. Pacienty v indikovaných případech posílejte k vyšetření s doporučením a veškerou zdravotní a rentgenovou dokumentací.

Pro akutní stomatochirurgická ošetření byla VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami ustanovena "Síť stomatochirurgických pracovišť", která jsou určena pro zajištění akutní stomatochirurgické péče odesílané z ordinací PZL a na tuto péči mají nasmlouvaný příslušný zvýhodňovací kód 00968 a jsou povinné poskytnout akutní stomatochirurgickou péči na základě doporučení PZL. Seznam stomatochirurgických pracovišť je uveřejněn zde: Přehled všech pracovišť v ČR s nasmlouvanou stomatochirurgickou péčí,která jsou povinná bez objednání ošetřit pacienty s akutním stomatochirurgickým problémem. Pro Plzeňský kraj jsou to tato zařízení:

Kraj

Zdravotnické   zařízení

PSČ

Místo

Ulice

Telefon

Plzeň

MUDr. Boris Vlk

344 01

Domažlice

Dukelská 96

379 72 49 85

Plzeň

MUDr. Milan   Petrisko - Zubní ordinace

360 01

Karlovy Vary

Zahradní 13

353226171,   602810969

Plzeň

MIRADENT Med   s.r.o.

360 05

Karlovy Vary

Železniční 887/1

351120351,   353566405

Plzeň

MUDr. Ivan   Svoboda

342 01

Sušice

Smetanova 645

376 52 24 75

Plzeň

MUDr. Rudolf   Jakl

301 00

Plzeň

Karlovarská   490/24

377 53 65 43

Plzeň

MUDr. Robert   Houba

312 00

Plzeň

Železničářská 59

377 26 66 30

Plzeň

MUDr. Pavel   Vlnař

326 00

Plzeň

Slovanská   1362/160

377 31 04 75

Plzeň

MUDr. Ivan   Martin

356 01

Sokolov

K. H. Borovského   1561

352 60 26 60

 

                       

 

 
Více snímků naleznete ve fotogalerii.