Protetické oddělení

Vedoucí lékař: as. MUDr. Eduard Cimbura CSc.

Lékaři: MDDr. Adam Pěnkava, MDDr. Čermáková Sára, MDDr. Veronika Lišková, MUDr.Marie Šafářová, Ph.D., MUDr. Svatava Köcková, MDDr. Marek Šterbák,  MDDr. Tomáš Kopecký, MDDr. Mária Frolo, 

Staniční sestra: Bc. Regina Lindauerová

Sestry: Lucie Groskopfová, DiS., Jiřina Purkytová, Blanka Školová, Ilona Teršlová, Michaela Hanušová, Soňa Gleinig

 

Protetická stomatologie zkráceně nazývaná protetika je rekonstrukční obor stomatologie. Protetická stomatologie se zabývá nahrazováním poškozených nebo ztracených měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní, obličeje nebo hlavy. Zubní lékař se věnuje pouze dutině ústní. Rekonstrukce tkání obličeje a hlavy provádějí specializovaná pracoviště.

Protetika v dutině ústní nahrazuje ztracené zuby nebo jejich části či alveolární výběžek zubními náhradami, které lze rozdělit podle způsobu upevnění na fixní zubní náhrady a snímatelné zubní náhrady. Fixní zubní náhrady jsou pevně spojeny s přirozenými zuby pacienta a po fixaci se stávají nedílnou součástí. Jejich výhodou je, že si na ně pacient v krátké době zvykne a přestane je vnímat jako cizí těleso. Snímatelné zubní náhrady jsou v dutině ústní připevněny různými kotevními systémy či plošnou adhezí. Návyk na tuto zubní náhradu je delší a komplikovanější, pacient často náhradu vnímá jako cizí těleso.

 

Úkoly protetické stomatologie

Protetická stomatologie (protetika) respektive zubní náhrady mají za úkol pacienta rehabilitovat po mnoha stránkách:

  • Funkční rehabilitace – díky zubní náhradě dochází k obnově příjmu potravy a žvýkací funkce.
  • Estetická rehabilitace – správné tvarové a barevné doplnění zubního oblouku esteticky dotváří celkový vzhled obličeje, jakákoliv odchylka se negativně projeví jako estetický defekt obličeje.
  • Fonetická rehabilitace – nevhodný tvar či ztráta zubu nebo skupiny zubů a různé ortodontické anomálie se mohou negativně projevit na způsobu výslovnosti.
  • Psychická rehabilitace úzce souvisí s dvěma předchozími, pocit studu ze vzhledu i výslovnosti při nevčasném zhotovení zubní náhrady mohou pacienta psychicky traumatizovat.
  • Profylaktická rehabilitace – včasným a rovnoměrným zatížením všech tkání dutiny ústní zubní náhradou zajistí předcházení vzniku různých patologických změn na slizničním i podslizničním vazivu alveolární kosti, čelistním kloubu, obličejovém i žvýkacím svalstvu.
  • Sociální hledisko – některá povolání vyžadují z profesionálního hlediska estetický vzhled a správnou výslovnost (herci, moderátoři, učitelé, politici…).
  • Ekonomické hledisko – souvisí s předchozím, včasné zhotovení zubní náhrady obnoví práceschopnost lidí, kteří potřebují k výkonu povolání nepoškozený chrup.

 

Zubní náhrady – přehled

Zubní náhrady zajišťují v protetické stomatologii komplexní rehabilitaci.

Jaké rozlišujeme zubní náhrady podle způsobu upevnění v dutině ústní:

  • fixní zubní náhrady
  • snímatelné zubní náhrady

Fixní zubní náhrady dále dělíme podle počtu nahrazovaných zubních tkání:

  • korunkové náhrady
  • zubní můstky

Snímatelné zubní náhrady dále dělíme podle počtu nahrazovaných zubů:

  • celkové zubní náhrady
  • částečné zubní náhrady

Částečné zubní náhrady dále dělíme podle rozsahu defektu chrupu:

  • snímatelné můstky
  • sedlové náhrady
  • deskové náhrady
 
Více snímků naleznete ve fotogalerii.