Protetické oddělení

Vedoucí lékař: as. MUDr. Eduard Cimbura CSc.

Lékaři: MDDr. Čermáková Sára, MDDr. Mária Frolo, MUDr. Svatava Köcková, MDDr. Veronika Lišková, MUDr.Marie Šafářová, Ph.D., MDDr. Marek Šterbák, MUDr. MDDr. Lenka Štrosová

Staniční sestra: Bc. Regina Lindauerová

Sestry: Lucie Groskopfová, DiS., Jiřina Purkytová, Blanka Školová, Ilona Teršlová

 

Protetická stomatologie zkráceně nazývaná protetika je rekonstrukční obor stomatologie. Protetická stomatologie se zabývá nahrazováním poškozených nebo ztracených měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní, obličeje nebo hlavy. Zubní lékař se věnuje pouze dutině ústní. Rekonstrukce tkání obličeje a hlavy provádějí specializovaná pracoviště.

Protetika v dutině ústní nahrazuje ztracené zuby nebo jejich části či alveolární výběžek zubními náhradami, které lze rozdělit podle způsobu upevnění na fixní zubní náhrady a snímatelné zubní náhrady. Fixní zubní náhrady jsou pevně spojeny s přirozenými zuby pacienta a po fixaci se stávají nedílnou součástí. Jejich výhodou je, že si na ně pacient v krátké době zvykne a přestane je vnímat jako cizí těleso. Snímatelné zubní náhrady jsou v dutině ústní připevněny různými kotevními systémy či plošnou adhezí. Návyk na tuto zubní náhradu je delší a komplikovanější, pacient často náhradu vnímá jako cizí těleso.

 

Úkoly protetické stomatologie

Protetická stomatologie (protetika) respektive zubní náhrady mají za úkol pacienta rehabilitovat po mnoha stránkách:

 • Funkční rehabilitace – díky zubní náhradě dochází k obnově příjmu potravy a žvýkací funkce.
 • Estetická rehabilitace – správné tvarové a barevné doplnění zubního oblouku esteticky dotváří celkový vzhled obličeje, jakákoliv odchylka se negativně projeví jako estetický defekt obličeje.
 • Fonetická rehabilitace – nevhodný tvar či ztráta zubu nebo skupiny zubů a různé ortodontické anomálie se mohou negativně projevit na způsobu výslovnosti.
 • Psychická rehabilitace úzce souvisí s dvěma předchozími, pocit studu ze vzhledu i výslovnosti při nevčasném zhotovení zubní náhrady mohou pacienta psychicky traumatizovat.
 • Profylaktická rehabilitace – včasným a rovnoměrným zatížením všech tkání dutiny ústní zubní náhradou zajistí předcházení vzniku různých patologických změn na slizničním i podslizničním vazivu alveolární kosti, čelistním kloubu, obličejovém i žvýkacím svalstvu.
 • Sociální hledisko – některá povolání vyžadují z profesionálního hlediska estetický vzhled a správnou výslovnost (herci, moderátoři, učitelé, politici…).
 • Ekonomické hledisko – souvisí s předchozím, včasné zhotovení zubní náhrady obnoví práceschopnost lidí, kteří potřebují k výkonu povolání nepoškozený chrup.

 

Zubní náhrady – přehled

Zubní náhrady zajišťují v protetické stomatologii komplexní rehabilitaci.

Jaké rozlišujeme zubní náhrady podle způsobu upevnění v dutině ústní:

 • fixní zubní náhrady
 • snímatelné zubní náhrady

Fixní zubní náhrady dále dělíme podle počtu nahrazovaných zubních tkání:

 • korunkové náhrady
 • zubní můstky

Snímatelné zubní náhrady dále dělíme podle počtu nahrazovaných zubů:

 • celkové zubní náhrady
 • částečné zubní náhrady

Částečné zubní náhrady dále dělíme podle rozsahu defektu chrupu:

 • snímatelné můstky
 • sedlové náhrady
 • deskové náhrady
 
Více snímků naleznete ve fotogalerii.