Oddělení dětské stomatologie

Vedoucí lékařka: Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

Lékaři: MUDr. Marcela Drobná,  MDDr. Lucie Baborská, MUDr. Hana Hromádková,

Staniční sestra: Jiřina Malá

Sestry: Markéta Brettschneiderová DiS. , Věra Janoušková, Helena Kubíková

 

Pedostomatologie

Jedná se o obor, který zajišťuje komplexní zubní péči dětským pacientům od narození do patnácti let. S cílem dosažení zubního zdraví dítěte obsahuje všechny tyto podobory zubního lékařství:

Preventivní stomatologie

Preventivní prohlídky, instruktáž rodičů o vhodné výživě dítěte a správné ústní hygieně , preventivní programy s fluoridací, preventivně léčebné výkony ( pečetění fisur, preventivní výplně), psychoprofylaxe

Záchovná stomatologie

Konzervační ošetřování zubního kazu a jeho komplikací zubů dočasných a stálých za použití standartních klasických i nadstandartních estetických metod , postupů( běžné preparační techniky, ART techniky, ozon, diagnodent) a materiálů (amalgám,skloinomerní, kompoionomerní, fotokompozitní), endodontické ošetření

Parodontologie

Vyšetření, léčba (konzervativní ,medikamentozní, chirurgická), kontroly onemocnění a stavů gingivy,závěsného aparátu zubů, sliznic dutiny ústní a jazyka, odstranění zubního kamene a pigmentací, zhodnocení úrovně ústní hygieny s instruktáží

Dentoalveolární chirurgie

Chirurgická řešení diagnoz dočasných a stálých zubů, sliznic a měkkých a tvrdých tkání(extrakce, chirurgická extrakce, incize, excsize, exstirpace apod.)

Traumatologie

Ošetření úrazů měkkých tkání dutiny ústní a obličeje , zubů dočasných a stálých, závěsného aparátu, obličejového skeletu

Protetika

Snímatelné a fixní náhrady, terapeutické a léčebné pomůcky ( ochranné korunky, dětské snímatelné náhrady, úrazové dlahy,rehabilitační dlahy,rigidní monoblok, pooperační krycí desky, desky ke stavění krvácení,clony, sportovní chrániče atd.)

 

Dětské oddělení není primárně oddělením zajišťujícím standartní běžnou stomatologickou péči o registrované dětské pacienty, je určeno pro ošetření dětí vyžadujících specifický přístup,léčebný postup nebo podmínky pro ošetření z důvodu např. celkového onemocnění neurologického, psychiatrického, imunologického, genetického, kardiologického, ortopedického, hematologického, onkologického apod. Stává se, že dětský pacient po dokončení potřebné léčby v péči oddělení nadále zůstává dispenzárně nebo trvale.

Zajišťujeme i sanaci chrupu a stomatologickou péči o pacienty hendikepované a nespolupracující ambulantně s použitím premedikace (p.o. , inhalačně) či ošetření v celkové anestezii za krátkodobé hospitalizace .

 
Více snímků naleznete ve fotogalerii.