Pro lékaře

„17. Plzeňské pracovní dny“

 Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k současné epidemiologické situaci není realizace 17. Plzeňských dnů v plánovaném termínu možná. Termín bude posunut na dobu po ukončení mimořádných protiepidemiologických opatření. O novém termínu Vás budeme s dostatečným předstihem informovat. Děkujeme za podporu a věřím, že se situace brzy normalizuje. MUDr. Daniel Hrušák, PhD. primář stomatologické kliniky FN Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA. Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči. Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

ZUBNÍ POHOTOVOST A STOMATOCHIRURGICKÁ PÉČE V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI podrobná informace

Nabídka pracovních míst pro lékaře

  • na oddělení ústní chirurgie,
  • na odd. stomatologické protetiky,
  • na odd. pedostomatologie
  • na odd. konzervační stomatologie
  • na odd. na odd. ÚČOCH (rezidenční místo pro získání specializace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

                     (KLIKNUTÍM OTEVŘETE CELÝ DOKUMENT)

Vzdělávací akce FN

Registrace stáží v parodontologii, stomatochirurgii a pedostomatologii pro celoživotní vzdělávání ČSK

Vzdělávací obory pro zubní lékaře

Poradna pro ortognátní chirurgii 

Program klinických seminářů Stomatologické kliniky FN Plzeň na rok 2018/2019