Pro lékaře

„17. Plzeňské pracovní dny“ pořádá Stomatologická klinika FN Plzeň

 

Vážené kolegyně a kolegové,

aktualizujeme informaci o odborné akci „17. Plzeňské pracovní dny", která proběhne (snad) ve dnech 12/13. 11. 2021. Věřím, že najdete čas se naší odborné akce zúčastnit a těšíme se na shledání.

Odkaz na online přihlášku  a soubor přihláška ke stažení zde

S pozdravem

MUDr. Daniel Hrušák, PhD. primář stomatologické kliniky FN Plzeň

 

 

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA. Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči. Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

ZUBNÍ POHOTOVOST A STOMATOCHIRURGICKÁ PÉČE V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI podrobná informace

Nabídka pracovních míst pro lékaře

  • na oddělení ústní chirurgie,
  • na odd. stomatologické protetiky,
  • na odd. pedostomatologie
  • na odd. konzervační stomatologie
  • na odd. na odd. ÚČOCH (rezidenční místo pro získání specializace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

                     (KLIKNUTÍM OTEVŘETE CELÝ DOKUMENT)

Vzdělávací akce FN

Registrace stáží v parodontologii, stomatochirurgii a pedostomatologii pro celoživotní vzdělávání ČSK

Vzdělávací obory pro zubní lékaře

Poradna pro ortognátní chirurgii 

Program klinických seminářů Stomatologické kliniky FN Plzeň na rok 2018/2019