Pro lékaře

!!! KORONAVIRUS !!!

Provozní opatření Stomatologické kliniky FN Plzeň v souvislosti s COVID19 infekcí

V návaznosi na aktuální opatření vlády ČR (kompletní opatření vlády ČR k přečtení zde https://www.vlada.cz)

obnovujeme provoz odborných ambulancí Stomatologické kliniky.

K tomu stanovuje od 19.5.2020 vedení Stomatologické kliniky FN Plzeň tato opatření: 

 1. Pro objednání k ošetření / vyšetření využijte telefonické kontakty na příslušná oddělení stomatologické kliniky. (kontakty zde)
 2. V pracovní době (7-15 hodin) je pro informace k dispozici pracovník v kartotéce kliniky na telefonním čísle 377104726.
 3. Každý pacient přicházející k objednanému ošetření nebo vyšetření musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
 4. Při potřebě akutního ošetření s pozitivitou COVID 19 nebo klinickými příznaky infekce dýchacích cest nebo jinými příznaky infekce hlaste předem telefonicky. Budete objednáni ve zvláštním režimu.  
 5. S ohledem na žádoucí minimalizaci pohybu všech osob nechoďte na ošetření / vyšetření s doprovodem (s výjimkou dětí a osob vyžadujících asistenci).
 6. Po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení dodržujte předepsaná hygienická a protiepidemická opatření (zakrytí úst a nosu, dodržování vzdálenosti atd.), k sejmutí roušky budete vyzvání ošetřujícím personálem až v ordinaci.
 7. Dentální hygiena do odvolání není v provozu.
 8. Návštěvy na lůžkovém oddělení nejsou povolené
 9. Sledujte aktuální informace na webu FN Plzeň  

V Plzni dne 19.5.2020 13,00 hodin

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.

primář stomatologické kliniky

FN Plzeň

Toto opatření nahrazuje předcházející opatření platné od 18.3.2020

 

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA. Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči. Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

ZUBNÍ POHOTOVOST A STOMATOCHIRURGICKÁ PÉČE V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI podrobná informace

Nabídka pracovních míst pro lékaře

 • na oddělení ústní chirurgie,
 • na odd. stomatologické protetiky,
 • na odd. pedostomatologie
 • na odd. konzervační stomatologie
 • na odd. na odd. ÚČOCH (rezidenční místo pro získání specializace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

                     (KLIKNUTÍM OTEVŘETE CELÝ DOKUMENT)

Vzdělávací akce FN

Registrace stáží v parodontologii, stomatochirurgii a pedostomatologii pro celoživotní vzdělávání ČSK

Vzdělávací obory pro zubní lékaře

Poradna pro ortognátní chirurgii 

Program klinických seminářů Stomatologické kliniky FN Plzeň na rok 2018/2019