Pro lékaře

 16. Plzeňské pracovní dny - ve dnech:  1. -2. 11.2019 

Místo : PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň , V letošním roce oslaví Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni 70 let své existence, proto budeme tuto akci připravovat ve slavnostním hávu. „Sympozia k 70. výročí založení stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni

Podrobnosti a online přiháška zde...

Definitivní program odborné akce podle přihlášených příspěvků bude uveřejněn zde.... .

QR kód s detaily akce zde...


Doporučení na zubní ošetření pacientů s antiresorpční léčbou  - Presentace z 15. Plzeňských pracovních dnů 2018 s doporučením pro PZL jak postupovat u pacientů s antiresorpční léčbou (osteoporoza, kostní metastázy onkologických nemocných). Tito pacienti vyžadují včasnou sanaci chrupu, kterou za uvedených podmínek může poskytnou každý PZL, případně ve spolupráci se stomatochirurgem.

PDF >>>Prevence vzniku MRONJ Teze PPD 2018<<<

Zasílání RTG snímků a OPG - z  právních důvodů (s ohledem na GDPR) není přípustné aby se jakékoliv informace o pacientovi (včetně rtg snímků) předávaly nezabezpečenými přístupovými kanály, (včetně zasílání rtg snímků od PZL e-mailem). Jediným možným způsobem je,  pokud pacient donesen snímky na přenosném médiu (USB disk, CD/DVD).  O případných možnostech budete informováni.

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.

primář stomatologické kliniky

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA. Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči. Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

ZUBNÍ POHOTOVOST A STOMATOCHIRURGICKÁ PÉČE V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI podrobná informace

Nabídka pracovních míst pro lékaře

  • na oddělení ústní chirurgie,
  • na odd. stomatologické protetiky,
  • na odd. pedostomatologie
  • na odd. konzervační stomatologie
  • na odd. na odd. ÚČOCH (rezidenční místo pro získání specializace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

                     (KLIKNUTÍM OTEVŘETE CELÝ DOKUMENT)

Vzdělávací akce FN

Registrace stáží v parodontologii, stomatochirurgii a pedostomatologii pro celoživotní vzdělávání ČSK

Vzdělávací obory pro zubní lékaře

Poradna pro ortognátní chirurgii 

Program klinických seminářů Stomatologické kliniky FN Plzeň na rok 2018/2019