Pro lékaře

Stomatologická klinika LFP UK a FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň,

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Pořádají

 

19. Plzeňské pracovní dny

3. - 4. 11. 2023

PRIMAVERA Hotel & Congress centre**** 
Nepomucká 1058/128
326 00 Plzeň

PROGRAM ke stažení ZDE:

OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANECKÉHO ODBORU - STOMATOLOGICKÁ KLINIKA – změna na pozici: ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

 

S účinností od 1. 4. 2023 byl do výše uvedené funkce jmenován MUDr. MDDr. Jiří GENČUR.

JUDr. Jaroslava Nováková

Vedoucí zaměstnaneckého odboru

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

 

Registrace pacientů - omezení daná specifickým statutem stomatologické kliniky

Stomatologická klinika poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní a obličeje. Péče je poskytována v celém spektru základních a nástavbových stomatologických specializací pedostomatologie, parodontologie, záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, traumatologie a orální chirurgie. Specializovaná pracoviště jsou zároveň výukovou a vědeckovýzkumnou bází pro pregraduální výuku studentů medicíny a postgraduální výuku lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro získání specializovaných kvalifikací v ortodoncii, maxilofaciální chirurgii a klinické stomatologii.

Ke specializovaným vyšetřením a ošetřením je vždy nutné doporučení od ošetřujícího zubního lékaře.

Není v možnostech stomatologické kliniky plošně registrovat pacienty k zubní péči. Registrace je vždy vázaná na praktickou výuku studentů, podmíněna souhlasem pacienta s tím, že bude ošetřován studenty pod odborným vedením vyučujících asistentů.

 

V Plzni dne 9.5.2022

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.

primář stomatologické kliniky FN Plzeň

 

 

 

FN PLZEŇ NEZAJIŠŤUJE ZUBNÍ POHOTOVOST PRO VEŘEJNOST

Všechna ambulantní pracoviště stomatologické kliniky jsou po ukončení řádné ordinační doby (ve všední den po 15 hodině, v sobotu, neděli a o svátcích) UZAVŘENA. Stomatologická klinika FN Plzeň poskytuje specializovanou hospitalizační péči. Naším nezastupitelným úkolem je poskytovat specializovanou stomatochirurgickou a stomatologickou péči v oblasti traumatologie a akutních stomatochirurgických výkonů a ošetřování kraniofaciálních traumat vyžadujících hospitalizaci.

ZUBNÍ POHOTOVOST A STOMATOCHIRURGICKÁ PÉČE V PLZNI A PLZEŇSKÉM KRAJI podrobná informace

Nabídka pracovních míst pro lékaře

  • na oddělení ústní chirurgie,
  • na odd. stomatologické protetiky,
  • na odd. pedostomatologie
  • na odd. konzervační stomatologie
  • na odd. na odd. ÚČOCH (rezidenční místo pro získání specializace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

                     (KLIKNUTÍM OTEVŘETE CELÝ DOKUMENT)

Vzdělávací akce FN

Registrace stáží v parodontologii, stomatochirurgii a pedostomatologii pro celoživotní vzdělávání ČSK

Vzdělávací obory pro zubní lékaře

Poradna pro ortognátní chirurgii 

Program klinických seminářů Stomatologické kliniky FN Plzeň od dubna 2023