Ortodontické oddělení

Vedoucí lékařka: MUDr. Hana Böhmová

Lékaři ortodontisti: MUDr. Ladislav Bernát Ph.D., MUDr. Pavel Fidler, MUDr. et MDDr. Magdaléna Galovičová, MUDr. Radka Tichá, MUDr. Jan Tichý, MUDr. Ilja Christo Ivanov

Staniční sestra: Jiřina Malá

Sestry:  Kateřina Svitková DiS., Jana Tobolová, Dagmar Toušová, Zdeňka Koubová, Jitka Kourová, Simona Czarnynogová,

 

Ortodoncie

Jedná se o obor zubního lékařství, jehož úkolem je dosáhnout pravidelného postavení zubů, zajistit tak jejich správnou funkci, umožnit dobrou artikulaci a vytvořit esteticky vyhovující úsměv. Ortodontická léčba přispívá k omezení kazivosti chrupu, usnadňuje čištění zubů.

Na našem pracovišti provádíme léčbu snímacími i fixními aparáty. Snímací rovnátka lze volně vyjmout z úst. Používají se u lehčích vad, jako předléčení před nasazením fixního aparátu nebo v retenční fázi léčby. Speciálním typem snímacích aparátů je INVISALIGN - systém průhledných fólií (alignerů), což jsou estetická snímací rovnátka, která umožňují komplexnější pohyby zubů. Převážná většina vad se léčí pomocí fixních aparátů, které jsou se zuby pevně spojené. Fixní aparáty nabízíme v různých podobách od základních kovových přes méně nápadná keramická rovnátka.

Samotné ortodontické léčbě předchází diagnostický proces, ke kterému patří vstupní vyšetření, konzultace s lékařem, vyplnění vstupního dotazníku, pořízení otisků, ve vhodných případech scanu chrupu, zhotovení modelů chrupu, RTG snímků a pořízení fotografií chrupu a obličeje. Cílem těchto vyšetření je diagnostika vady chrupu. Stejně důležité je zjistit přání pacienta. Shromážděná data se zároveň stávají součástí povinně vedené zdravotnické dokumentace. Na základě analýzy všech dostupných informací následuje stanovení léčebného plánu. Vlastní ortodontická léčba začíná nasazením nebo odevzdáním aparátu. Dosáhneme-li aktivní léčbou požadovaného výsledku, nastává sejmutí aparátu a zdokumentování stavu. Po sejmutí mají srovnané zuby tendenci vracet se do původního postavení, proto je potřeba dosažený výsledek nějaký čas udržovat. Tato doba, která je nutná ke kompletní přestavbě tkání a jejich adaptaci na nový stav, se nazývá retenční neboli stabilizační fáze. Pro její potřebu obvykle používáme snímací rovnátka nebo drátky nalepené na zadní stranu zubů, tzv. retainery. Nedostatečná retenční fáze může znamenat tzv. recidivu, tj. částečný návrat zubů do původního postavení.

Délka ortodontické léčby se odvíjí především od závažnosti vady. Průměrná doba léčby je u většiny vad 1,5 - 3 roky, následující retenční fáze trvá minimálně stejně dlouho.  Doba léčby je také ovlivnitelná spoluprací pacienta. Při nevhodné spolupráci a nedodržování pokynů lékaře dochází k jejímu prodloužení. Odpovídající spolupráce pacienta a dodržování pokynů lékaře je základním předpokladem úspěšné ortodontické léčby. Nejdůležitější podmínkou úspěchu je perfektní ústní hygiena.

Naše pracoviště používá nejnovější technologie k pořizování, vyhodnocování a uchovávání ortodontické dokumentace včetně intraorálního scanneru 3 Shape. Nascannováním chrupu vznikne virtuální 3D model pacientova chrupu, na kterém lze odečíst vadu chrupu. Není tak nutné zhotovení otisků, jež někteří pacienti hůře snášejí. Vyhneme se navíc nutnosti zhotovit sádrový model v laboratoři, což významně urychlí dignostický proces.

FN Plzeň se ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Plzni významně podílí na výuce studentů oboru zubního lékařství. Obor ortodoncie vyžaduje tří leté postgraduální studium zakončené atestační zkouškou. Oddělení ortodoncie navíc umožňuje specializační výuku oboru ortodoncie již vystudovaným zubním lékařům.

Poradna pro ortognátní chirurgii - Oddělení ÚČOCH a ortodontické oddělení  

Ordinační doba: pátek, vždy po předchozím objednání na tel. č.: 377 104 712

Podrobné informace pro lékaře a pacienty zde: Poradna pro ortognátní chirurgii