Oddělení ÚČOCH - Ústní čelistní a obličejová chirurgie

Personální obsazení

Vedoucí lékař: MUDr. Lubor HOSTIČKA , PhD.,

Lékaři se specializační atestací v oboru čelistní chirurgie: přednosta kliniky doc. MUDr.et MUDr. Lukáš HAUER PhD., primář kliniky MUDr. Daniel HRUŠÁK , PhD., MUDr. Pavel ANDRLE, PhD., MUDr.et MUDr. Jiří GENČUR, MUDr. Petr POŠTA

lékaři v přípravě k atestaci: MDDr. Marie SAJENKO, MDDr. Christos MICOPULOS ,

Staniční sestra: Bc. Petra Bártíková,

Sestry: Bc Petra Webrová, Jana Fenclová, Milena Simonová, Jolana Ráczová, Bc. Drahomíra Doňková,

Operační sál - instrumentářky: Bc Zdeňka Rédlová, Bc Petra Trnková, Bc Tereza Persyová

Zařízení

Lůžková stanice disponuje 13 lůžky, z toho jsou 3 lůžka vyčleněna jako nadstandardní.

Ambulance oddělení, zde jsou prováděny kontroly propuštěných pacientů a dále kontroly objednaných pacientů ke konzultaci.

Operační trakt zahrnuje 3 ambulantní operační sálky pro provádění výkonů v lokální anestezii a dále 2 operační sály s vybavením pro výkony v celkové anestezii.

Pracovní náplň

Pracoviště nabízí diagnostickou a léčebně-preventivní péči v celé šíři maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie pro Plzeňský a Karlovarský kraj. V léčbě je zaměřeno zejména na traumatologii měkkých tkání a skeletu obličeje, řešení závažnějších kolemčelistních zánětů, orofaciální onkologii, chirurgické ošetřování retence zubů, odstraňování rozsáhlejších cyst a léčbu skeletálních vad ortognátní chirurgií.

V rámci ošetřování obličejových úrazů působí klinika jako součást krajského traumacentra ve FN Plzeň s využitím moderních osteosyntetických a rekonstrukčních metod.

V oblasti onkologie je kladen důraz na komplexní protinádorovou terapii, klinika zajišťuje onkochirurgickou léčby nádorů dutiny ústní, obličeje včetně operací na lymfatickém systému krku. Pracoviště provádí rozsáhlé resekční výkony včetně rekonstrukce pomocí volných laloků na cévní stupce ve spolupráci s oddělením plastické chirurgie FN Plzeň. Při komplexní léčbě onkologicky nemocných pak úzce spolupracuje s klinikou ORAK FN Plzeň.

Pří řešení skeletálních vad obličeje spolupracujeme s ortodontickým oddělením stomatologické kliniky a využíváme k modelaci a plánování výkonů moderní metody zahrnující simulaci na počítači, skenování modelů a 3D plánování. Při vlastních operacích pak používáme ultrazvukový nůž, který snižuje rizika operace. Pacienti jsou zařazeni do léčby po vyšetření v ortognátní poradně-viz. odkaz

Lékaři oddělení také zajišťují ambulantní chirurgický provoz kliniky, který zahrnuje výkony dentoalveolární chirurgie (extrakce zubů, odstraňování retinovaných zubů, resekce kořenových hrotů, operace odontogenních cyst apod.) a dentální implantologie

Nedílnou součástí práce lékařů oddělení je i podílet se na negraduální postgraduální výchově stomatologů a zabývat se vědeckovýzkumnou a publikační činností.

Vybavení

Léčebné metody pracoviště jsou kromě klasických chirurgických postupů doplněny o možnost využití rozsáhlého přístrojového vybavení zahrnující USG přístroj, operační mikroskop, diodový laser, kryokauter, přístroj pro neuromonitoraci, přístroj pro piezochirurgii a vybavení pro endoskopii čelistních dutin, čelistní kloub a slinné žlázy.

 
Více snímků naleznete ve fotogalerii.