„17. Plzeňské pracovní dny“ pořádá Stomatologická klinika FN Plzeň

 

Vážené kolegyně a kolegové,

aktualizujeme informaci o odborné akci „17. Plzeňské pracovní dny", která proběhne (snad) ve dnech 12/13. 11. 2021. Věřím, že najdete čas se naší odborné akce zúčastnit a těšíme se na shledání.

Odkaz na online přihlášku  a soubor pozvánka ke stažení zde

S pozdravem

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní opatření Stomatologické kliniky FN Plzeň v souvislosti s COVID19 infekcí
V návaznosi na aktuální opatření vlády ČR (kompletní opatření vlády ČR k přečtení zde https://www.vlada.cz)
obnovujeme provoz odborných ambulancí Stomatologické kliniky.
K tomu stanovuje vedení Stomatologické kliniky FN Plzeň tato opatření: 

  1. Pro objednání k ošetření / vyšetření využijte telefonické kontakty na příslušná oddělení stomatologické kliniky. (kontakty zde)
  2. V pracovní době (7-15 hodin) je pro informace k dispozici pracovník v kartotéce kliniky na telefonním čísle 377104726.
  3. Každý pacient přicházející k objednanému ošetření nebo vyšetření musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
  4. Při potřebě akutního ošetření s pozitivitou COVID 19 nebo klinickými příznaky infekce dýchacích cest nebo jinými příznaky infekce hlaste předem telefonicky. Budete objednáni ve zvláštním režimu.  
  5. S ohledem na žádoucí minimalizaci pohybu všech osob nechoďte na ošetření / vyšetření s doprovodem (s výjimkou dětí a osob vyžadujících asistenci).
  6. Po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení dodržujte předepsaná hygienická a protiepidemická opatření (zakrytí úst a nosu, dodržování vzdálenosti atd.), k sejmutí roušky budete vyzvání ošetřujícím personálem až v ordinaci.
  7. Sledujte aktuální informace na webu FN Plzeň  

V Plzni dne 16.4.2021

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň


Stomatologická klinika je zdravotnickým, vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V rámci západočeského regionu poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní, obličeje a okolních tkání a orgánů ať už jsou povahy zánětlivé, úrazové, nádorové či estetické. Péče je poskytována v celém spektru základních a nástavbových stomatologických specializací jak v režimu ambulantním, tak i hospitalizačním . Tuto péči zajišťuje nejen pro západočeský, ale i pro karlovarský region zejména v oblasti pedostomatologie, parodontologie, záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, traumatologie a orální chirurgie. Specializovaná pracoviště jsou zároveň výukovou a vědeckovýzkumnou bází pro pregraduální výuku studentů medicíny a postgraduální výuku lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro získání specializovaných kvalifikací v ortodoncii, maxilofaciální chirurgii a klinické stomatologii.

více zde ...